Plzeňský kraj – nominace do celostátního finále

Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji

Partneři a mediální podpora:

Český rozhlas Plzeň

Soutěžní hry pro rok 2017

Cortex a Rummikub

Za Plzeňský kraj jsou nominováni do celostátního finále:
Rummikub:
I. kateorie – Viktor Seidl, Kateřina Křenová
II. kategorie – Hana Herboltová, Karolína Šourová
Cortex:
I. kategorie – Kateřina Křenová, Michal  Hroněk
II. kategorie – Julie Beňasová, Filip Vaňourek

 

Ke stažení:

Deskovky výsledky kraj 2017

 

 

Ředitelka soutěže a krajského finále pro Plzeňský kraj 2016:

Bc. Eva Tischlerová

e-mail: tischlerova@radovanek.cz

tel.: 373 332 229, 737 21 51 21, 728 135 100

www.radovanek.cz

Propozice MČR ve hře Cortex a Rummikub

Druh soutěže

Postupová soutěž ve hrách „Cortex“ a „Rummikub“ skládající se z místních kol, krajských přeborů a celostátního finále.

Pořadatelé

Na krajských úrovních certifikovaná Střediska volného času. Certifikovaná SVČ mají právo pověřit další subjekty organizováním okresních (oblastních) kol. Česká pedagogická komora funguje jako koordinátor krajských kol. Finále organizuje přímo Česká pedagogická komora.

Termín

Finále MČR v Praze: sobota 2. prosince 2017

Konkrétní termíny krajských kol najdete s dostatečným předstihem v sekci “Krajské přebory”.

Kontakty Mistrovství ČR 2017

Mgr. Jan Vodička

e-mail: mcr-hry@seznam.cz

tel: 728 21 31 80

web: www.mcr-hry.cz

Forma krajských přeborů

Krajské přebory Mistrovství ČR ve hře „Rummikub“ budou organizovány na jednotlivých spolupracujících SVČ. Hraje se podle standardních pravidel hry, tah jednoho hráče však může být omezen na jednu minutu. O pořadí hráčů rozhodují herní body, v případě shodnosti pak body doplňkové – tedy body získané v hrách. V případě rovnosti bodů a tedy i pořadí na některém z prvních tří míst celkového pořadí si soutěžící se shodou zahrají partii navíc. Tato partie rozhoduje pouze o pořadí hráčů, kteří měli stejně bodů, nemůže tedy změnit pořadí ostatních hráčů.

Krajské přebory Mistrovství ČR ve hře „Cortex“ budou organizovány na jednotlivých spolupracujících SVČ. S jednou výjimkou se hraje se podle standardních pravidel her. Pokud hráč zakryje kartu rukou a pak uvede nesprávnou odpověď, musí vrátit jednu svou kartu. V případě, že nemá kartu, ale vlastní již čtvrtinu mozku, musí vrátit tu. O pořadí hráčů rozhodují herní body, v případě shodnosti pak body doplňkové (počty získaných čtvrtin mozku, pak počty karet). V případě rovnosti bodů a tedy i pořadí na některém z prvních tří míst celkového pořadí si soutěžící se shodou zahrají partii navíc. Tato partie rozhoduje pouze o pořadí hráčů, kteří měli stejně bodů, nemůže tedy změnit pořadí ostatních hráčů.

Ceny

Diplomy a věcné odměny dodá Česká pedagogická komora, hlavní sponzor Mistrovství firma Piatnik (Rummikub), Albi (Cortex) a krajští organizátoři. Diplom a věcnou cenu obdrží první tři soutěžící v každé kategorii.

Startovné

Stanovuje organizátor krajského přeboru, maximálně však 50 Kč.

Vstupné

pro nesoutěžící stanovuje organizátor KP, maximálně však 30 Kč.

Rozdělení kategorií

Kategorie jsou určeny rokem narození soutěžících:

  1. 2004 a mladší
  2. 2000 – 2003
  3. 1999 a starší

Uzávěrka přihlášek

Přihlásit se lze u organizátora krajského přeboru. Přihlásit se lze do naplnění kapacity dané kategorie. Pro start účastníka v krajském přeboru není rozhodující místo bydliště, jeden účastník se však smí zúčastnit jen jednoho krajského přeboru. V případě, že někdo absolvuje stejnou soutěž ve dvou různých krajích, bude diskvalifikován.

Protesty v rámci KP

Protest se podává v rámci KP řediteli KP, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200 Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením další partie.

Postupový klíč

Z každého krajského přeboru postupují do celostátního finále dva nejlepší z každé kategorie.

Finále

Finále organizuje Česká pedagogická komora v Praze v sobotu 2. 12. 2017. Podrobnosti budou zveřejněny v sekci „Celostátní finále“ nejpozději do konce října.

V Plzni dne 15. 9. 2017 Bc. Eva Tischlerová

ředitelka SVČ RADOVÁNEK